AMATEURTELE.COM
Please support this (commercial free) webpage by donating a small payment:
https://ko-fi.com/amateurtelecom
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers
- - -

2. compnents

Nederlandse inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1067

zendontvangermicrofoonaccu
klein
accu
groot
portabele
antenne
eind-
versterker
netvoedingafstands-
bediening
externe
luidspreker
PRM4515L
?
MA 4516A/B
MA 4025
?
TA 4523
?
MA 4730
ST 791748
portabel laag vermogen
ja
ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee
nee
portabel hoog vermogen
ja
ja
nee
ja
ja
ja
nee
nee
nee
voertuigset
ja
ja
nee
nee
nee
ja
nee
ja
ja
basispost
ja
ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja

Nederlandse zendontvanger - PRM4515L permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1071
De PRM4515L is een 1 à 2 Watt portabele zendontvanger die werkt op 10 VDC voedingsspanning. Deze zendontvanger is te programmeren van 66…88 MHz. Volgens het label is deze gefabriceerd op 01 december 1987 en is voorzien van serienummer 0604. Volgens “mod record” het plaatje zijn modificaties twee en vier uitgevoerd. Later heb ik meer PRM4515L's aangeschaft waarbij modificaties 1 tot en met 6 zijn uitgevoerd. Welke modificaties dit zijn, is mij niet bekend. Er is nog een codering te vinden op het label met opschrift “DLA. 7R3. 603”. Wat deze codering betekent is mij ook niet bekend.

image is loading...

Racal Cougar apparatuur is gebouwd voor professionele gebruikers zoals bijvoorbeeld Politie. Racal Cougar apparatuur wordt gekenmerkt dat de verbindingen gecodeerd zijn. Hierdoor wordt afluisteren (vrijwel?!) onmogelijk gemaakt. De apparatuur kan zonder "code sleutel" worden gebruikt of met één van de twee geprogrammeerde code sleutels. Het is zelfs mogelijk om de code sleutels op het apparaat te wissen om ervoor te zorgen dat de vijand niet meer mee zou kunnen luisteren. Uiteraard is met een speciaal een nieuwe gewenste code te programmeren.
De Racal Cougar is in diverse uitvoeringen te vinden en voor diverse frequentie banden. De variant die ik heb is voor de 70 MHz band en het is de voertuig uitvoering, dus met 10 Watt eindtrap. Er zijn 16 en 20 Watt varianten van de eindtap. De 10 Watt variant is te herkennen aan toevoeging "010" aan het type nummer.

kanalen
De PRM4515L zendontvanger werkt van 66...88 MHz. Er kunnen met een aan te sluiten programmer tien kanalen worden geprogrammeerd. Toen ik de zendontvanger ontving, waren helaas de tien gebruikelijke frequenties van 70,250...70,475 in 25 kHz stappen geprogrammeerd. * De originele frequenties waren nog geprogrammeerd. Voor de geïnteresseerden staan hieronder de frequenties (in MHz) zoals deze in mijn PRM4515L waren geprogrammeerd. Aan de ene kant is het lastig dat niet de gewenste frequenties er in staan, aan de andere kant is het wel interessant om te weten op welke frequenties de apparatuur oorspronkelijk gebruikt is. (Wel jammer dat ik bij het testen ook de encryptie sleutels heb gewist met de ZEROING functie. Anders had ik hier misschien nog iets interessants uit af kunnen leiden...)


originele frequenties per kanaal
kanaalnummer
RX frequentie
TX frequentie
opmerking
0
79,275 MHz
79,275 MHz
simplex
1
92,225MHz
84,225 MHz
10 MHz shift
2
94,725MHz
84,725 MHz
10 MHz shift
3
94,575MHz
84,575 MHz
10 MHz shift
4
79,325MHz
79,325 MHz
simplex
5
94,200MHz
84,200 MHz
10 MHz shift
6
79,775MHz
79,775 MHz
simplex
7
94,875MHz
84,875 MHz
10 MHz shift
8
94,900MHz
84,900 MHz
10 MHz shift
9
94,400MHz
70,475 MHz
23,925 MHz ?! shift


* Uit onderzoek is gebleken dat de "fill gun" met de frequentie gegevens niet goed functioneerde. Naar verluid bleek de back-up batterij bleek leeg te zijn geraakt waardoor het programmeren mis is gegaan. Baco Army Goods heeft het probleem zeer snel en professioneel opgelost! Goede service; ik een blije klant!

ontvangstgevoeligheid
Er is een test gedaan om de gevoeligheid van de ontvanger te bepalen. Met een Rohde&Schwarz SMT-02 is een radiofrequent FM signaal op de antenne ingang aangesloten dat gemoduleerd is met twee laagfrequent tonen van 1 kHz bij 2,5 kHz zwaai én een toon van 150 Hz met een zwaai van 2,5 kHz. De 1 kHz toon is bedoeld als hoorbare audio toon en de 150 Hz toon is de subtoon dat nodig is om de squelch open te schakelen. Het radiofrequentie vermogen is van -140dBm met 0,1 dBm stappen verhoogd totdat de ontvanger "open" schakelde. Vanaf -126,0 dBm schakelt de ontvanger voor het eerst open, maar het signaal valt soms nog weg. Vanaf -114 dBm is de signaalkwaliteit goed en de audio toon is duidelijk waarneembaar. Deze test is uigevoerd in originee toestand van de PRM4515L op 79,275 MHz waarbij het radiofrequente signaal via de eindtrap wordt ingevoerd.

antenne aansluiting
De antenne aansluitingen van de zendontvanger zijn uitgevoerd met een TNC connector. TNC wordt vaak gebruikt waar een BNC onvoldoende betrouwbaar is. Zoals bij (oude) mobiele telefonie apparatuur waarbij bedrijfszekerheid van belang is. TNC is niet heel gebruikelijk voor experimenteel radio onderzoekers, dus een verloopje van TNC naar BNC is denkbaar.

audio aansluiting
Helaas is er geen speaker/microfoon bijgeleverd. Gelukkig is er wel een passende audio connector ("Clansman-stijl" 105) bijgeleverd zodat een gewenste handmicrofoon kan worden gemonteerd. Ook is het prettig dat er 10 VDC (tot 100 mA) aanwezig is om een mogelijke elektret microfoon te voeden. De aansluitingen zijn hieronder weergegeven. De alternatieve aanduidingen zijn voor het programmeren van de frequenties en code sleutels.

A = microfoon audio naar zendontvanger (of Fixed Audio Level of programming input)
B = mic return (of Wideband Programming)
C = 10 VDC (<100 mA) voeding in of uit
D = ontvangen audio van zendontvanger (naar luidspreker)
E = gemeenschappelijke massa
F = "Push To Talk" zendontvanger gaat zenden wanneer deze met de massa [E] verbonden wordt (of 4 kb/s data of "key fill data")
G = squelch (of CTS)

zendvermogen
Het zendvermogen van de PRM4515L portofoon is 1 a 2 Watt. In combinatie met de eindtrap (TA4523L) met een BGY32 power module kan het vermogen verhoogd worden. De eindtrap heeft drie standen, namelijk: LOW, MED en HIGH. Bij [LOW] is de eindtap niet ingeschakeld en wordt het zendvermogen van de portofoon doorverbonden met de antenne aansluiting. Bij [MED] is het zendvermogen ??? Watt en bij [HIGH] is het zendvermogen 10, 16 of 20 Watt (afhankelijk van de uitvoering).

constructie
De bouw van de apparatuur is zeer degelijk. Racal is ooit overgenomen door Thales dat onder andere radar systemen maakt voor defensie, dus ze weten wat kwaliteit is. De mechanische constructie is degelijk en duidelijk ontworpen voor betrouwbaarheid voor zwaar werk. Ook de toegepaste componenten zijn van hoge kwaliteit. Denk hierbij aan keramische uitvoeringen van DIP chips in plaats van de plastic consumenten variant. Waar de ruimte het toe laat, zijn de printplaten voorzien vaan component aanduiding. Er is ook een bolletje silica gel aanwezig in de portofoon. Het is een aluminium behuizing, dus condensatie van vocht in de lucht bij lage temperaturen is denkbaar. De silica gel neemt het vocht in de portofoon op zodat de elektroncia niet corrodeert. Simpel en érg goed gevonden.

TOT / Time Out Timer
De PRM4515L is uitgerust met een Time Out Timer. Wanneer de zender te lang ingeschakeld is, klinkt er een waarschuwing signaal en even later wordt de zender uitgeschakeld. Daarna klinkt er een ander waarschuwingssignaal totdat de PTT knop wordt losgelaten ter indicatie dat de zender te lang ingeschakeld is geweest. Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat het kanaal niet geblokkeerd blijft als de PTT knop onbedoeld te lang ingedrukt blijft. De standaard tijd is ingesteld op 60 seconden. De tijden zijn met twee jumpers in te stellen op 30, 60, 120 seconden of de TOT is uitgeschakeld en de zendtijd wordt niet beperkt.

image is loading...

image is loading...


Vermoedelijk komt bovenstaande samenstelling uit Frankrijk uit een blauwe BMW 325 D dat op 6 februari 2006 voor het laatst gekeurd is. (De opdruk FEV. In de datum notatie “verraad” dat dit een afkorting is van Fevrier, ofwel februari in het Frans.) Gezien de forse beschadigingen aan de portofoon is het aannemelijk dat de portofoon ook buiten de versterker module is gebruikt of dat de portofoon en versterker niet bij elkaar gebruikt zijn.

Nederlandse eindversterker S-M-T TA 4523 permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1072
Voor mobiel gebruik en op een vaste post is een eindtrap beschikbaar. (Semi) portabel gebruik is zelfs mogelijk door een accupack aan de eindtrap te bevestigen zodat er portabel met meer vermogen kan worden gewerkt. Deze einstrap is te herkennen aan de codering S-M-T TA 4523. SMT staat voor static, mobile en transportable waarmee wordt aangegeven dat de eindversterker bedoeld is voor een vaste opstelling, mobiel of portabel gebruik
In de basis versterkt de eindversterker het zendsignaal tot ongeveer 20 Watt. Er is ook een 16 en 10 Watt versie dat te herkennen is aan de toevoegingen /016 en respectievelijk /010. Er is een modificatie beschikbaar om de beperking in zendvermogen op te heffen. Dit is beschreven in dit artikel.
De eindversterker kan worden gevoed met 13,8 VDC en levert dan 10 VDC aan de zendontvanger. De zendontvanger wordt (zonder accupak) in de eindtrap geschoven en door middel van een sluiting mechanisch vergrendeld in de eindtrtap. Door middel van een data kabel (791715/A) en een TNC antenne koppelkabel (791702/0015) worden de signalen van de zendotnvanger met de eintrap verbonden. De eindtrap is modulair gebouwd zodat er een accupak aan de achterzijde kan worden gemonteerd (voor portabel gebruik) of een vier meter lange voedingskabel (nummer 791716) voor gebruik in een vaste of mobiele opstelling. De eindtrap is op een metalen basisplaat gemonteerd zodat de basisplaat aan een vaste ondergrond wordt bevestigd waarin de eindtap kan worden geplaatst. Door het losdraaien van twee bouten kan de eindtap uit de montageplaat worden genomen. het zendvermogen is schakelbaar. In de laagste stand wordt het signaal niet versterkt en direct vanaf de zendontavanger naar de antenne aansluiting verbonden. Door de knop met de klok mee te verdraaien wordt het zendvermogen trapsgewijs verhoogd.


modelaanduiding
zendvermogen
S-M-T Amplifier TA4523L
20 Watt
S-M-T Amplifier TA4523L/016
16 Watt
S-M-T Amplifier TA4523L/010
10 Watt


image is loading...
De Racal Cougar TA 4523 eindversterker zonder geplaatste zendontavanger.

image is loading...
De achterzijde van de Racal Cougar TA 4523

image is loading...
De achterzijde van de Racal Cougar TA 4523 met voedingskabel. (Met geplaatste zendontvanger.)

Nederlandse microfoon permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1073

Nederlandse antenne permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1074
Ten behoeve van portabel gebruik zijn er flexibele helical antennes gemaakt. Deze antennes zijn voor diverse frequenties gemaakt afhankelijk op welke frequenties de zendontvanger werkt. Vaak zijn de antennes voorzien van een label met de bijbehorende frequentie zoals "80 MHz". De lengte van de antenne is afhankelijk van de frequentie. Hoe hoger de frequenties, des te korter de antenne. De toegepaste connector is een "male" TNC connector. Bij gebruik in een vaste of mobiele opstelling is doorgaans gebruik gemaakt van een externe antenne. Het is verstandig om het schroefdraad van de TNC connector te voorzien van een klein druppeltje olie zoals naaimachnieolie of WD40 om het schroefdraad in goede conditie te houden. Hiermee wordt slijtage aan het schroefdraad berperkt.

Nederlandse accu's - MA 4516A, MA 4516B en MA 4025D permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1075
De PRM4515L zendontvanger kan portabel worden gebruikt door het plaatsen van een accupak onder de zendontvanger. Door middel van een vergrendelde bajonetsluiting kan de accu onder de zendontvanger wordt geklikt. De accu's bevatten een metalen deel waardoor de verbinding mechanisch erg sterk is. Er zijn twee modellen accu's bekend, namelijk de MA 4516A en de MA 4516B.

Het MA 4516A model bevat een batterij NiCad cellen. Helaas zijn deze door de levensduur waarschijnlijk anno 2017 versleten. De behuizingen zijn hermetisch afgesloten en vervangen van de cellen is alleen mogelijk door het open zagen van de behuizing. Op advies van Dave; PA5DOF is het verstandig om de accus op ongeveer 50 tot 75% vanaf de onderkant horizontaal door te zagen. Hierbij blijven de metalen strips aan de zijkant redelijk in takt waardoor er draden aan kunnen worden gesoldeerd voor verbinding aan de accu cellen, laadcontacten en verbruikscontact.

Het iets langere MA 4516B model is een "lege" behuizing waarin acht 1,5 V AA accu's kunnen worden geplaatst. Helaas is dit model schaars omdat deze gewild is. Dit model is duidelijk te herkennen aan twee duimschroeven aan de onderkant waarmee de behuizing kan worden geopend. Het oorspronkelijke voordeel van dit model is dat er AA accu's meegenomen kunnen worden naar locaties waar geen netspanning voor een lader beschikbaar is.

imageVoor portabel gebruik van de eindtrap is er een accupack beschikbaar. De MA 4025D batterij bestaat uit een degelijke kunststof behuizing dat voorzien is van NiCad accu's. Zo kan de eindtrap met 12 VDC worden gevoed. De capaciteit van deze batterij is 4.500 mAh. Het aantal laadcycli is ongeveer 500 keer. NiCad accu's zijn naar huidige maatstaven verouderde techniek waarbij NiMh accu's de huidige stand der techniek zijn. Het accupak is 230 mm breed, 79 mm hoog en 89 mm diep en weeg 1,7 kg. Het temperatuurbereik van gebruik is -20...+55°;C. Helaas zijn de, inmiddeld oude, accu's aan vervanging toe en de MA 4025D is moeilijk te vinden. Sporadisch worden deze te koop aangeboden op eBay, maar een prijs van € 50,00 voor een oud accupakket mag stevig genoemd worden.
Ter verduidelijking het volgende: Accu is de afkorting voor accumulator, ofwel een onderdeel dat energie op kan slaan. (Zo bestaan er naast elektrische ook mechanische en pneumatische accumulatoren.) Wanneer er een samenstel van accu's is, spreekt men van een batterij. Ten onrechte worden deze twee definities vaak verwisseld.

Nederlandse afstandsbediening E-C-U MA 4730 permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1076
Voor mobiel gebruik is de External Control Unit (ECU) ontwikkeld met modelnummer "MA 4730". Dit is een (bekabelde) afstandsbediening waardoor de zendontvanger (in eindrap) op afstand te bedienen is. Hiermee kan de zendontvanger en eindtrap in de kofferbak van de auto worden geplaatst en via het bedieningspaneel de zendontvanger vanaf de bestuurderspositie worden bediend. Een vijf meter lange kabel met nummer 790654 (en twee 105 Clansman connectoren) wordt verbonden tussen de afstandsbediening en de eindtrap van de zendontvanger. De afstandsbediening wordt gevoed vanuit de eindtrap. De microfoon kan met de afstandsbediening worden verbonden. Er kan ook via een tweepolige connector een luidspreker worden gekoppeld aan de afstandsbediening. Er is (via pen F) een dataverbinding tussen de astandsbediening (via de eindtrap) en de zendontvanger. De lokale bediening op de zendontvanger wordt genegeerd en door de bediening op de afstandsbediening overgenomen. (De zendontvanger moet wel zijn ingeschakeld.) Op de afstandsbediening is een display geplaatst zodat het kanaalnummer zichtbaar is. Het rode display is door middel van een drukknop ook uit te schakelen. Het kanaalnummer, geluidssterkte en modus (CLR, A of B) is te schakelen. De encryptie sleutels kunnen zelfs op afstand worden gewist door middel van een "ZERO" mogelijkheid op de afstandsbediening.

Nederlandse luidspreker permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1077

Nederlandse programmer - MA 4073 permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1078
image is loading...
Tekening van Racal Cougar MA 4073 programmer.keypad van MA 4073B
1
2
3
Ton/off
<>
On/Off
4
5
6
Frx
Rnd
Zall
7
8
9
Ftx
A/D
Fzd
EXEC
0
CE
CHAN/Frx
KEY
FILLkeypad van MA 4073G
1
2
3
HOP
BAR
ON/OFF
4
5
6
SEC
ALL
ZERO
7
8
9
Frx
COM
NET
EXEC
0
CE
Ftx/Frx
CHAN
FILL

Nederlandse Fill Gun - MA 4083 permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1079
basis informatie
imageIn de Racal Cougar familie is ook een Fill Gun opgenomen. Een Fill Gun is een onderdeel dat 30 frequenties óf vier encryptie sleutels op kan slaan. (De PRM4515L kan maar twee encryptie sleutels gebruiken en maar twintig frequenties; één zend- en één ontvangstfrequentie per kanaal.) In verband met veiligheid kunnen de frequenties en encryptie sleutels niet tegelijk in één Fill Gun. Vandaar dat Fill Guns vaak in setjes van twee zijn toegepast.
Een Fill Gun kan geprogrammeerd worden met de programmer en een Fill Gun kan de geprogrammeerde inhoud overzetten naar een Racal Cougar zendontvanger. Een programmer is een kwetsbaar en groot instrument dat bij voorkeur niet meegenomen wordt "in het veld". Maar als er een crypto key per ongeluk wordt gewist, kan zo "in het veld" geen nieuwe crypto key worden geladen. Met een Fill Gun kunnen zo frequentie instellingen of encryptie sleutels worden meegenomen het veld in in de vorm van een oerdegelijk compact lichtmetalen kastje.

Officiële benaming: Fill Gun
Type codering: MA 4083 (met eventuele toevoeging zoals C of G)
Codering van koppelkabel: 791715 H

gebruik
Het gebruik van de Fill Gun is eenvoudig. Met een korte koppelkabel (791715 H) wordt de Fill Gun met een Racal Cougar zendontvanger verbonden. Bij het inschakelen van de voedingsspanning op de zendontvanger wordt ook de Fill Gun van voedingsspanning voorzien. De dataverbinding wordt tot stand gebracht en de informatie (bitjes) van de Fill Gun wordt via de koppelkabel naar de zendontvanger overgebracht. De microprocessor van de zendontvanger worden de bitjes naar de juiste chip gestuurd. De frequentie programmering wordt naar de EEPROM overgezet en de encryptie sleutels worden naar de crypto module overgezet.
Houd er rekening mee dat bij het overzetten van de gegevens de zender kort inschakelt omdat de data bits via de PTT draad gaan. Sluit dus altijd een antenne of dummy load aan om de eindtrap van de zendontvanger niet te beschadigen.
Er is ook een rode "NR" led geplaatst en een groene "OK" led. Bij het overzetten van de data brand het groene ledje ter indicatie van het tot stand brengen van de darta overdracht.

Hieronder staat een kort filmpje van de procedure. In dit geval is de Fill Gun helaas leeg, dus mogelijk gedraagt een Fill Gun met informatie zich iets anders.zero
In de Fill Gun is een SRAM (vluchtig) geheugen chip geplaast waarin de frequenties of encryptie sleutels zijn geplaatst. Deze gegevens kunnen definitief gewist worden met één druk op de "Z" knop acher het "Z" dekseltje. Als in oorspronkelijke toepassing de vijand de Fill Gun met encryptie sleutels in handen zou krijgen, zou de vijand een zendontvanger kunnen programmeren en daarna meeluisteren. Daarom is de Racal Cougar apparatuur voorzien van een reset (zero) functie om de sleutels te kunnen wissen. Hieronder staat een afbeelding van de "Z" knop achter het geopende dekseltje.

image is loading...types
Volgens http://www.cryptomuseum.com zijn er meerdere (verbeterde) modellen van de MA 4083 op de markt gekomen. De versie is te herkennen aan de toevoeging van een letter achter het typenummer. Het specifieke type komt overeen met een specifiek encryptie module en is dus niet universeel uitwisselbaar. Helaas ontbreekt er een overzicht van compatibiliteit van Fill Guns en zendontvangers. Hieronder staat een tabel van de beschikbare informatie. Houd er rekening mee dat de inhoud hiervan incompleet en incorrect kan zijn. Als er meer informatie beschikbaar is, dan is uw reactie via onderstaand contactformulier zeer gewenst!


Fill Gun modelTransceiver model (crypto board)
MA 4083BPRM 4720A (?)
MA 4083CS-model / PRM 4515L (green MA 4777)
MA 4083GU-model / PRM 4515H3TCU (red MA 4487)technische constructie/werking
Ik heb mijn MA 4083G Fill Gun geopend om de inhoud te kunnen bekijken. In de Fill Gun is één print aanwezig. De drie meest relevante componenten zijn een (Motorola 8-bit CMOS) microprocessor chip [MC146805E 2CP], een EPROM chip [NMC27C32] en een (2.048 x 8 bit) SRAM chip [MH3-6116L-9]. Het is aannemelijk dat de microprocessor zorgt voor alle "intelligentie" van dataverkeer. Het is ook zeer aannemelijk dat het SRAM de vluchtige gegevens bevat zoals de frequentie gegevens of encryptie sleutels. Dit omdat een SRAM permanent voorzien moet zijn van een (backup) spanning omdat gegevens vast te houden. Bij het "zeroën" van de Fill Gun verdwijnen alle gegevens en zo wordt waarschijnlijk het SRAM gereset/geleegd. Ik heb (naar verluid) de "verkeerde" MA 4083 Fill Gun omdat het een "G" versie betreft dat voor de rode encryptie prints zou zijn en niet voor de groene prints. Ik heb dus voor mijn PRM4515L's een "C" versie nodig is. Denkbaar is dat de versie informatie in de EPROM zit zodat er maar één microprocessor ontworpen hoeft te worden en een EPROM gewisseld kan worden voor een "software update". De EPROM is uitgelezen, maar hier is helaas geen logische informatie uit te achterhalen. Als ik een "C" versie kan vinden ben ik voornemens om de EPROM ook uit te lezen om de inhoud te kunnen vergelijken. Mogelijk is met een EPROM wissel de "G" versie om te zetten naar een "C" versie. Totdat er een "C" EPROM gevonden is, blijft dit even een raadsel. De DIP chips zijn overigens met binddraad gefixeerd tegen los trillen. Dit getuigt van goede engineering en realisatie.

image is loading...
Racal Cougar MA 4083G Fill Gun inhoud


Voor de rest zijn er diverse hulpcomponenten zoals een kristal voor de klokfrequentie en een handje vol (logische) ic's zoals de: T29034ANG, HCF4096U (J-K flip-flop), TL74HC373D (octal D-type latch J-style), PC74HC00T (quad 2-input NAND) en een PC74HC4060T (14-stage ripple counter + oscillator). Er is zelfs een ampul met vocht absorberend materiaal geplaatst om eventueel vocht te absorberen om de elektronica te beschermen tegen vocht dat condenseert bij lage temperaturen. Er is een backup batterij aanwezig dat ervoor zorgt dat de frequentie of encryptie informatie in het SRAM behouden blijft, tenzij er op de Z knop (zero)wordt gedrukt. Zie dit artikel voor meer informatie over deze backup batterij.

blokschema
Hieronder staat het blokschema van de MA 4083C Fill Gun. Dit blokschema is later gevonden en bevestigd bovenstaande aannames van de constructie.
image is loading...
Blokschema van de Racal COugar MA 4083C Fill Gun


databus
De Fill Gun was voorzien van een label dat het voorzien zou zijn van encryptie sleutels ten behoeve van het arrestatieteam. Ik was dus bijzonder beniewd of er nog sleutels waren geprogrammeerd. Helaas (en overigens terecht) was de Fill Gun al gereset en was het SRAM al leeg. Data pen "F" is vergonden met pin 8 van de print en hier is het signaal afgetapt voor weergave op de scoop. Het signaal is via een weerstand geleid om de richting van het signaal te kunnen herleiden. De testopstelling is hieronder afgebeeld.

image is loading...
Racal Cougar MA 4083G Fill Gun data uitlezen


Na het opstarten kwamen de onderstaande bits voorbij:
0111 1110 0000 1101 0111 1110 0000 1101 0110 0000 0100 1100 0100

Hexadecimaal is dit: 7E0D 7E0D 604C4


Dit is de informatie van een geresette MA 4083G Fill Gun. Het herhalen van de eerste 16 bits is ook zichtbaar bij andere data communicatie van de Racal Cougar. Omdat er geen referentie is met de oorspronkelijke gegevens, is het niet mogelijk om de structuur en opbouw van de data te herleiden.


bronvermelding
Voor het complementeren van bovenstaande informatie is gebruik gemaakt van informatie van http://www.cryptomuseum.com.

Nederlandse programmeerkabel permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=239&id=#1080

open de afdrukbare pagina door hier te klikken
klik hier voor de mobiele versie. (Beta test.)


AmateurTele.com - © 1984...2022 - Build: 20210112