AMATEURTELE.COM Spullen te koop! Klik hier voor het aanbod. Nederlands
onafhankelijke informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers
- - -

DTMF tones

Nederlandse DTMF
DTMF staat voor de Engelse afkorting dual-tone multi-frequency en is een systeem dat wordt gebruikt in de telecommunicatie om informatie te versturen. De te versturen informatie komt overeen met het toetsenbord van een telefoon; 0…9, A, B, C, D, * en #. Elk van de 16 karakters wordt doorgegeven met twee tegelijk klinkende tonen in het hoorbare gebied. Door acht verschillende frequenties in een matrix te combineren kunnen de twee tonen worden “gedecodeerd” tot het bijbehorende karakter. De bijbehorende tabel met frequenties staat hieronder weergegeven.DTMF table
1.209 Hz1.336 Hz1.477 Hz1.633 Hz
697 Hz
1
2
ABC
3
DEF
A
770 Hz
4
GHI
5
JKL
6
MNO
B
852 Hz
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
C
941 Hz
*
0
#
Dherkomst
DTMF is vooral gebruikt bij telefonie om telefoonnummer via de telefoonlijn door te geven. Oorspronkelijk werden er pulsen toegepast in telefoontoestellen om de 16 karakters over een telefoonlijn door te geven. Maar dit kost relatief veel tijd. Met DTMF kan een veel hogere snelheid worden bereikt.

inband en radio toepassing
DTMF kan ook toegepast worden voor radiozendontvangers om informatie door te geven. Denk bijvoorbeeld aan het op afstand bedienen van een repeater. DTMF tonen liggen in het hoorbare gebied en omdat spraak in hetzelfde frequentiegebied ligt, is er sprake van een inbandsysteem.

decoderen
In oudere hardware is een specifieke decoder chip toegepast voor decoderen van de DTMF tonen. Nieuwe hardware maakt gebruikt van het zogeheten Goertzel Algoritme om het bijbehorende karakter te kunnen bepalen.

Het aanbieden van de kennis via deze website kost tijd, energie en geld. Het is heel leuk om kennis te kunnen delen en anderen hiermee te kunnen helpen, maar ook alle kosten worden uit privé middelen voldaan. Er zijn onder andere kosten voor de hosting aanbieder om de site te kunnen laten bestaan. Mijn doel is om de inhoud aan te kunnen blijven bieden zonder reclame, maar de kosten worden hoger waardoor financiële middelen nodig zijn. Dus een bijdrage van €3 wordt zeer op prijs gesteld. Het is mogelijk om op een veilige manier een financiële bijdrage van €3 (of een veelvoud hiervan) te kunnen leveren. Klik op de knop hieronder om via Ko-fi een donatie te verzorgen.Het (voort)bestaan van deze website wordt mede mogelijk gemaakd door aanbieden van onderstaande reclame.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken
klik hier voor de mobiele versie. (Beta test.)


AmateurTele.com - © 1984...2022 - Build: 20220416