Deze pagina mag afgedrukt worden voor thuisgebruik. Commercieel gebruik of verdere verspreiding is niet toegestaan.
Dit is de afdrukbare pagina, klik hier voor het artikel op de volledige website.
http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=206

HP 10811 OCVCXO

HP 10811
Wanneer er over oscillatoren en tijdstandaarden gesproken wordt, dan is de kans dat de HP (nu Agilent) 10811 OCVCXO vermeld wordt. De HP 10811 is een "beroemde" oscillator. Beroemd omdat deze oscillator geroemd wordt om de prestaties. In de basis is het een 10 MHz oscillator dat een sinus signaal afgeeft. Deze oscillator is in een goed gesoleerde behuizing geplaatst voorzien van een "oven". (Vandaar de "OC" van "oven controlled".) Deze oven zorgt ervoor dat het kristal verwarmd wordt. De bijbehorende temperatuur regeling zorgt ervoor dat de temperatuur zo constant mogelijk blijft. Kristallen zijn (erg) gevoelig voor temperatuur veranderingen dat direct invloed heeft op de frequentie en daarmee stabiliteit. Op onderstaande foto staat de "ingeblikte" kristaloven met kristal afgebeeld op een insteek kaart dat de verbinding met het oorspronkelijke apparaat en de oscillator mogelijk maakt. Deze HP 10811 heeft al een tweede leven gekend in een [Link: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=158&id=#695]: GPSDO waardoor er draden aan de print contacten zijn gesoldeerd. Oorspronkelijk zijn deze oscillatoren toegepast in hoogwaardige meetapparatuur en de HP 10811 module is met print contacten in een bus gestoken van het meetapparaat. Deze oscillator staat bekend dat deze een goede korte termijn stabiliteit heeft. En voor oscillator begrippen ook een relatief goede lange termijn stabiliteit. Het plan is om deze oscillator in een [Link: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=158&id=#695]: GPSDO te plaatsen dus het verloop op lange termijn wordt door de controller schakeling van de [Link: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=158&id=#695]: GPSDO gecompenseerd. De HP 10811 is qua frequentie bij te regelen met een stelschroef dat via het gaatje in de bovenkant van de behuizing zichtbaar is. Ok kan er een extern gelijkspanning signaal worden ingevoerd om de gewenste frequentie te bereiken. Dit signaal wordt gestuurd door de [Link: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=158&id=#695]: GPSDO controller. Wanneer het kristal door veroudering van frequentie verloopt, dan kan de [Link: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=158&id=#695]: GPSDO controller de regel spanning iets wijzigen zodat de oscillator weer "versnelt" en zo op de gewenste frequentie gehouden wordt. Indien gewenst kan de oscillator ook zonder deze regelspanning werken. Dan is de gewenste frequentie met de stelschroef in te stellen. Dat betekent wel dat periodiek kalibreren nodig is om de frequentie verloop te corrigeren.Als je van plan bent om een tijdstandaard te bouwen, dan is de HP 10811 is echte "must have". De rele waarde ligt tussen de 100,00 en 150,00. Kijk ook naar apparaten waar deze oscillatoren in zitten. Soms kan je geluk hebben en een HP Z3805A voor 150,00 kopen waar een HP 10811 in zit! Soms heb je geluk en dan kan je deze al vinden voor 50,00...

Er zijn ook meerdere varianten. Bijvoorbeeld de 10811-60111 (zoals te zien op de foto), 10811A, 10811B en 10811D. De geometrie kan hiermee verschillen maar de prestaties zijn nagenoeg gelijk. De ene heeft onder andere coax aansluitingen aan de behuizing van de oven en de andere heeft alleen maar een printplaat "insteek kaart".

Deze afgebeelde oscillator is gepland voor een GPSDO project. Hiervoor is een ondersteunende print gemaakt. De beschrijving hiervan staat [Link: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=160&id=#883]: hier beschreven in het artikel van de VE2ZAZ GPSDO.
aansluitingen HP 10811-60111 oscillator
- pin 01 = 10 MHz oscillator uitgang (sinus)
- pin 02 = massa voor 10 MHz uitgang (01)
- pin 03 = voeding voor oscillator +11,0...13,5 VDC (12 VDC nominaal)
- pin 04 = massa voor oscillator voeding (03)
- pin 05 = massa voor EFC signaal (06)
- pin 06 = EFC signaal (fijnafstelling frequentie) -5...+5 VDC (1 Hz) / verbinden met massa indien niet gebruikt
- pin 07 =
- pin 08 =
- pin 09 =
- pin 10 =
- pin 11 = oven controle: koud = 1,5 VDC onder de voedingsspanning van de oven / warm = +/-3,5 VDC
- pin 12 =
- pin 13 =
- pin 14 = voeding voor kristaloven +20...30 VDC
- pin 15 = massa voor kristaloven voeding (14)

© 1984...2017 - http://www.amateurtele.com - Afgedrukt op 2017-09-23T22:03:35+02:00