Deze pagina mag afgedrukt worden voor thuisgebruik. Commercieel gebruik of verdere verspreiding is niet toegestaan.
Dit is de afdrukbare pagina, klik hier voor het artikel op de volledige website.
http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=210

Krohn-Hite 4100 signal generator

inleiding
Voor een bescheiden bedrag heb ik een Krohn-Hite 4100 signaalgenerator op de kop getikt. Dit is een signaalgenerator dat sinus en blokgolf signalen kan maken van 10 mHz tot 1 MHz met een uitgangsvermogen van 500 mW bij 50 Ohm. De vervorming is met 0,02 % erg laag. Het apparaat is volledig getransitoriseerd. Met drie rijen drukknoppen zijn de eerste drie digits van de frequentie in te stellen, daarbij kan gekozen worden uit een vermenigvuldiging in vijf stappen van 0,1 tot 1.000.
Dit apparaat kan goed van pas komen bij audio testen. Er is bijvoorbeeld een 1 kHz test toon te genereren of een CTCSS subtoon bij het testen van een zender of ontvanger.

Het apparaat is goed verpakt en via de post ontvangen. Het appraat blijkt redelijk vies/plakkerig te zijn, dus een goede schoonmaakbeurt is op zijn plaats. Ook het netsnoer is aan vervanging toe... In het apparaat is een laag stof te vinden, dus ook de binnenkant is aan een schoonmaakbeurt toe. De exacte leeftijd van het apparaat weet ik niet. De printplaat is inkelzijdig en er zijn uitsluitend (grote) discrete componenten toegepast. Ik schat dat het bouwjaar rond 1960 is. Voordat ik de stekker in het stopcontact steek, controleer ik apparaten eerst vidueel op bijzonderheden. Bij controle bleek de zekering in goede staat. En contact van de transformator blijkt los te zitten, hopelijk heeft dit niet tot schade geleid. De condensatoren zijn waarschijnlijk aan vervanging toe, dus na (voorzichting) op spanning brengen en verifiren van juiste werking, zullen de verouderde componenten worden vervangen.

Het is een "bejaard" apparaat en er staat ook een Rigol DG-1022 op de plank dat meer mogelijkheden heeft, maar een aanvulling van een eenvoudige signaalgenerator is altijf handig. Bijvoorbeeld om een 10 kHz gps signaal te simuleren. Of bij het testen van een pll circuit (phase locked loop). Dan kan het referentie signaal iets worden gewijzigd en worden gekeken of de schakeling weer stabiliseert.

Kortom, eerst testen daarna (grondig) reinigen, versleten componenten vervangen en waar mogelijk naar de huidige stand van de techiek brengen. Denk bij het laatste aan plaatsen van een euro aansluiting voor een "standaard" apparaatkabel. Ondertussen probeer ik de onderhoudsdocumentatie en handleiding te vinden...

De waarde van een Krohn-Hite 4100 ligt anno 2016 tussen de 40,00 en 400,00. Daarbij is mijn exemplaar aan de ondergrens van de bandbreedte omdat deze grondig moet worden gereinigd en opgefrist. In topconditie zou er nog tegen de 400,00 voor kunnen worden betaald, maar dit lijkt mij niet echt reel. Het is een oud apparaat dat "ingehaald is door de techniek". Voor rond de 300,00 kan ook een Rigol DG-1022 functie generator worden aangeschaft. De DG-1022 gaat tot 20 MHz, is compacter, heeft twee kanalen, meerdere signaalvormen, 10 MHz referentie in en veel van dergelijke mogelijkheden. En reden om toch voor een Krohn-Hite 4100 te gaan is dat het geen digitaal gegenereerd signaal is, maar een analoog gegenereerd signaal met bijzonder weinig vervorming. De vraag is echter of dat tot 1 MHz relevant is... Een prijs tussen 25,00 en 65,00 anno 2016 lijkt mij aannemelijk.

de eerste test
Het apparaat is geopend en visueel genspecteerd. Er zijn warmte sporen zichtbaar op de print bij vermogensweerstanden, maar dat is niet zorgwekkend. Vermoedelijk komt dit door warmte in combinatie met ouderdom en niet vanwege een manco. De aansluiting van de trafo die los hangt, is iets opzij gebogen zodat deze geen kortsluiting maakt tijdens het testen. Dit is nog een verbetering voor later.

Met een variac is het apparaat op spanning gebracht. De rook test is geslaagd, bij het opstarten is er geen rook gezien. Met een oude Gould scoop zijn de blokgolf en sinus uitgang signalen zichtbaar gemaakt. De sinus bleek bij bepaalde knop variaties te moduleren. Dit leek een vreemd effect. Bij de blokgolf uitgang waren de gewenste signalen zichtbaar, de afwijkende weergave was op de sinus uitgang aanwezig.

Er is een luidspreker aangesloten om het vreemde gedrag hoorbaar te maken. Bij het indrukken van knoppen werd al snel duidelijk dat het probleem in de knoppen en potmeters zit. Bij wiebelen aan de drukknoppen was duidelijk hoorbaar dat het signaal bij beweging benvloed werd. Functioneel lijkt hiermee het apparaat in orde, alleen is een grondige schoonmaakbeurt nodig. Ook voor de juiste functionaliteit!

Tot zover is de test geslaagd en kan het traject van reinigen/reviseren worden gestart.

service documentation!
Today (20161011) I received a message from the customer service department of the [Link: http://krohn-hite.com]: Krohn-Hite Corporation. I requested technical documentation for servicing my 4100 generator. I received the schematic, the switch layout and the service manual including calibration insctuctions! I don't know what the year of build is, but this service after a couple of decades is praiseworthy. Kudos for [Link: http://krohn-hite.com]: Krohn-Hite Corporation!

© 1984...2022 - http://www.amateurtele.com - Afgedrukt op 2022-06-26T13:55:49+02:00