Deze pagina mag afgedrukt worden voor thuisgebruik. Commercieel gebruik of verdere verspreiding is niet toegestaan.
Dit is de afdrukbare pagina, klik hier voor het artikel op de volledige website.
http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=58

APRS

inleiding
APRS staat voor Automatic Packet Reporting System. APRS is een protocol waarmee "data pakketjes" gestructureerd kunnen worden verstuurd op basis van het AX25 protocol. Praktisch gezien komt het er op neer dat data (een tekst regel) door middel van een modem (TNC) omgezet wordt in audio tonen die vervolgens door een zendontvanger worden uitgezonden. Deze tonen kunnen door een ontvanger worden ontvangen en door middel van een modem "terug worden vertaald" in een regel tekst als data. Voor APRS wordt (in Nederland) veelal 144.800 MHz gebruikt voor dergelijke packet informatie. De data wordt met een snelheid van 1200 baud verstuurd door middel van twee tonen, namelijk 1200 en 2200 Hz. Dit zijn hoorbare tonen, dus geschikt voor zendontvangers die ook spraak informatie kunnen versturen. Door de 1200 en 2200 Hz sinussen af te wisselen zijn enen en nullen als informatie te versturen. De structuur van deze data pakketten is volgens het AX25 protocol. Veelal "zien wij dit protocol niet" omdat dit in een modem verwerkt zit waar een gebruiker vrijwel niet mee te maken heeft. De structuur van de verstuurde informatie wel. Deze structuur is vastgelegd in het APRS protocol. Dit protocol is hier te vinden: [Link: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF]: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF. Het protocol is naar mijn idee mooi in elkaar gezet en voorziet in diverse mogelijkheden en wensen. Het is een theoretisch document, maar zeer interessant. Op deze pagina is diverse praktische informatie weergegeven, maar wel in vereenvoudigde vorm. Voor details verwijs ik door naar het échte [Link: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF]: APRS protocol. Er is een werkgroep dat de ontwikkelingen van APRS beheert: [Link: http://aprs.org]: http://aprs.org. In mijn ogen is de site gedateerd, oubollig en onoverzichtelijk. Het werk dat zij leveren is goed, maar de presentatie is niet meer van deze tijd. Met deze bladzijde hoop ik praktische informatie te geven dat past in de huidige tijd anno 2017 omdat de mogelijkheden ook in de huidige tijd zeer interessant zijn!

Bob Bruninga; WB4APR heeft APRS bedacht. In 1976 heeft Bob met de digitale modus RTTY een automatisch berichten systeem gebouwd. Dit is verder ontwikkeld tot een BBS (Bulletin Board System), anno 2017 is een BBS het best te beschrijven als "de DOS voorloper van het internet". In 1983 heeft Terry Fox; WB4JFI het AX.25 protocol gepubliceerd in het Amerikaanse blad AMRAD. Het idee van een BBS is gecombineerd het AX.25 protocol dat de basis vormde voor het huidige APRS protocol. In die tijd heette het nog "Connectionless Emergency Traffic System" (CETS). Hiermee kon door middel van tekst bestanden kaarten worden "getekend" om informatie op te "plotten". In 1992 is het idee van APRS in een publicatie gepresenteerd waarna de ontwikkelingen hard zijn gegaan. In 1998 heeft Kenwood de TH-D7E portofoon gepresenteerd waarin een APRS modem (met bijbehorend protocol) is ingebouwd waarna de TH-D700 mobiele radio met APRS functionaliteit is gepresenteerd. Ondertussen heeft Yaesu ook een portofoon met APRS functionaliteit en is na de TH-D72E alweer een nieuwere versie gepresenteerd door Kenwood. APRS is een bewezen protocol dat veel mogelijkheden bied. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer kansen benut kunnen worden met APRS...
frequenties
VHF: 144.800.000 Hz
UHF: 432.500.000 Hz (was tot 31-03-2017 430.125.500 Hz)
Symbolen
Hieronder staat de tabel met symbolen (geen iconen) voor aprs. Het is mogelijk om met twee karakters een symbool te kiezen.

Het eerste karakter bepaalt welk hokje van de tabel wordt geselecteerd.

Het tweede karakter bepaalt of de primaire (linker) of de secundaire (rechter) tabel wordt geselecteerd. De primaire tabel wordt geselecteerd met een "/" en de secundaire tabel wordt geselecteerd met een "".

Als je bijvoorbeeld een weerstation aan wil duiden is de combinatie van karakters "W/". Wil je een groen rondje is de combinatie "W".

Er is een extra mogelijkheid voor de secundaire tabel. Voor de vakjes met een gele achtergrond, is het mogelijk om een ander karakter neer te zetten. Als je zo bijvoorbeeld een groen rondje wil met een "P", vul je "WP". De "W" staat voor welk vakje het is en omdat het geen "/" of "" is, wordt herkend dat het de secundaire tabel is en wordt de "P" over het betreffende symbool geplaatst.De symbolen hebben ook een betekenins. De rode ruit uit de secundaire tabel onder "a" is voor communicatie in noodsituaties (EmComm; Emergency Communications). Omdat het in de secundaire tabel is, kan er een ander karakter in de ruit worden geplaatst. Zo is voor DARES, de Nederlandse amateurradio nooddienst, de letter "D" gerederveerd. DARES aprs stations zijn zo te herkennen. Voor het DARES aprs symbool is de combinatie dus "aD".
berichten
Het is mogelijk om door middel van APRS een bericht, tot 67 karakters, naar een geadersseerde te sturen. De opzet is dat de verstuurde informatie in (door een mens) leesbare tekst wordt verstuurd. Het is ook mogelijk om een optioneel verzoek tot ontvangstbevestiging mee te sturen. Wanneer een bericht voorzien is van een volgnummer, dan wordt een ontvangstbevestiging verwacht dat gekoppeld is aan het bijbehorende nummer. Wanneer er geen ontvangstbevestiging wordt ontvangen, dan is het denkbaar dat het bericht nog een (aantal) keer wordt verstuurd totdat het bericht goed aankomt of definitief gemarkeerd wordt alszijnde niet bezorgd.

bericht samenstelling
- De adres ruimte is altijd 9 karakters lang. De opzet is dat hier de roepletters met eventuele SSID worden geplaatst en om aan 9 karakters te komen aangevuld wordt met spaties. Dus het adres wordt bijvoorbeeld "PA0ABC-9 ".
- De bericht ruimte kan gevuld worden met leesbare ASCII tekst met uitzondering van |, ~ en {.
- Elk bericht kan voorzien zijn van een alfanumeriek berichtnummer tot vijf karakters en zonder spaties. Bijvoorbeeld: 1, 003 en 12345. In de praktijk zijn drie karakters toegepast zoals 001 en verder. Wanneer geen ontvangstbevestiging gewenst is, dan kan het volgnummer achterwege blijven.bericht samenstelling
:
geaddresseerde
:
bericht tekst
bericht identificatie
{
bericht nummer
:
9
:
0...67
1
1...5
Voorbeeld waarbij geen bevestiging verwacht wordt:
:PA0ABC-7 :Test bericht tot 67 karakters lang.

Voorbeeld waarbij wel een bevestiging verwacht wordt, in dit geval op bericht nummer 3:
:PA0ABC-7 :Test bericht tot 67 karakters lang.{003


bericht bevestiging en afwijzing
Wanneer er een bericht nummer toegevoegd is aan een bericht, dan kan de ontvanger een ontvangstbevestiging terug sturen met het nummer dat bij het oorspronkelijke bericht hoort. De samenstelling van een bevestiging (EN: acknowledement) of afwijzing (EN: rejection).
samenstelling van ontvangstbevestiging
:
geaddresseerde
:
ack
bericht nummer
1
9
1
3
1...5
Voorbeeld:
:PA0XYZ-1 :ack003

samenstelling van bericht afwijzing
:
geaddresseerde
:
rej
bericht nummer
1
9
1
3
1...5
Voorbeeld:
:PA0XYZ-1 :rej003

© 1984...2017 - http://www.amateurtele.com - Afgedrukt op 2017-09-23T22:03:47+02:00